Eetika-ja vastavuskoordinaator

Eetika-ja vastavuskoordinaator vastutab korporatiivsete käitumispõhimõtete järgimise riskide hindamise ja äriprotsesside kooskõlastamise eest.

Eetika-ja vastavuskoordinaator pakub välja ja määrab tõhusa sisekontrolli süsteemi ning vastutab teadlikkuse suurendamise, koolituste ja konsulteerimiste eest ettevõtte vastavuse osas ärieetika koodeksile. Samuti tegeleb ta raportitega, mis käsitlevad sobimatut käitumist ning asjakohaste määruste, ettevõttesiseste reeglite ja eetiliste põhimõtete rikkumist.

Sobimatust käitumisest teavitamine

Pettusest võivad teavitada kõik Krka töötajad ja kolmandad isikud.

Kui Krka töötaja avastab mis tahes tegevuse, mis viitab kahtlustatavale pettusele, on ta kohustatud sellest oma ülemusele teada andma. Kui kahtlustatava pettuse olemus või asjaolud seda ei võimalda, on ta kohustatud teavitama õigusosakonna juhti või eetika-ja vastavuskoordinaatorit. Kahtlustatavast pettusest võib teavitada ka anonüümselt. Kahtlustatavast pettusest teavitamise e-post on compliance.officer@krka.biz.

Kui teavitaja ei soovi anonüümseks jääda, võib kahtlustatavast pettusest teavitada ka telefoni teel: 

  • eetika-ja vastavuskoordinaatorit numbril +386 7 331 26 00,
  • õigusosakonna juhti numbril +386 7 331 95 95

Krka kohustub käsitlema teavitaja andmeid konfidentsiaalselt, professionaalselt, hoolsusega ning kaitsma teavitajat mis tahes survestamise eest.

Pettuse ennetamise, avastamise ja uurimise reeglid on üle vaadatud jaanuaris 2023.