Andmesubjektide õigused

Volitatud isik

Krka on nimetanud ametisse andmekaitseaspetsialisti, kes vastutab isikuandmete kaitse eest. Lisaks muudele isikuandmete kaitse üldise korra määratletud ülesannetele on andmekaitseaspetsialisti üks peamisi ülesandeid erikorra kehtestamine ja rakendamine ning kõigi Krka rakendatud menetluste kontrollimine eesmärgiga teostada andmesubjektide õigusi.

Kontaktandmed
Krka Eestis
Pärnu mnt 141
11317 Tallinn

E-posti aadress: dataprotection.officer.ee@krka.biz

Andmesubjektide õigused

Te saate esitada nõude (ligipääsuks, oma isikuandmete parandamiseks, kustutamiseks, nende töötlemise piiramiseks ja peatamiseks) isiklikult või kinnitatud dokumendina tõestamaks oma isikusamasust. Isikuandmete kaitsmine volitamata tutvumise eest ja isikuandmete täpsuse tagamine on isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) põhieesmärkideks, mistõttu peavad andmesubjektid tunnistama Krka identifitseerimise nõuet. Vastasel juhul võiks igaüks taotleda kellegi isikuandmete koopiat või parandamist ning see võib viia loata avaldamiseni või ebaõigete isikuandmete kasutamiseni.

Juhul kui andmesubjektid annavad elektroonilisel teel taotluse alusel nõusoleku, on sellise nõusoleku tagasivõtmine võimalik ja nende andmesubjektide identiteeti kontrollitakse meilikinnitusega.

Me käsitleme iga andmesubjekti esitatud taotlust ja viime läbi asjakohaseid menetlusi või teatame andmesubjektile, et tema taotlust ei rahuldata ning põhjendame seda.