Isikuandmete töötlemine ja talletamine

Krka on tuvastanud kõik andmesubjektide isikuandmeid sisaldavad andmekogumissüsteemid.

Üksiku isikuandmete andmekogumissüsteemi kirjeldus (st töötlemisregister) sisaldab järgmist:

 • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus;
 • Isikuandmetega seotud andmesubjektide kategooriad;
 • Andmekogumissüsteemis sisalduvate isikuandmete kategooriad;
 • Töötlemise eesmärk;
 • Isikuandmete säilitamise ajavahemik;
 • Isikuandmete vastuvõtjad või andmekogumissüsteemides sisalduvate isikuandmete vastuvõtjate kategooriad;
 • Teave selle kohta, kas isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, kuhu ja kellele isikuandmeid edastatakse, ning edastamise õiguslik alus;
 • Isikuandmete kaitse üldine kirjeldus:
  - andmekogumissüsteemide füüsiline vorm ja ruumid, milles andmekogumissüsteemidest pärinevad andmed asuvad;
  - isikuandmete liikumine andmekogumissüsteemide (liideste) vahel;
  - andmekogumissüsteemi omanik ja andmetele juurdepääsuga töökohtade kasutajaõigused;
  - isikuandmete volitatud töötlejad;
  - isikuandmete edastamise dokumenteerimine;
  - tehniliste ja korralduslike meetmete kirjeldus.