Läbipaistvus ja aruandlus

Meie eesmärk on tagada põhjalik ja läbipaistev aruandlus oma tegevuse kohta ning esitada ametiasutustele, aktsionäridele, investoritele, meediale ja üldsusele õiglast, õigeaegset ja asjakohast teavet.

Meie aruanded ei hõlma ainult üldiseid finantsandmeid, vaid ka meie tegevuse laiemaid keskkondlikke ja sotsiaalseid aspekte.

Aastaaruanded (inglise keeles)