Tervishoid

Esitame tervishoiutöötajatele regulaarselt asjakohast teavet oma toodete kohta. Eelkõige tagame, et teave meie toodete korrektse ja ohutu kasutamise kohta oleks ajakohane. Koolitame oma ravimiesidajaid regulaarselt. Aastal 2017 hakkasime tervishoiutöötajatele  koostama ka digitaalseid materjale. Oleme erialaorganisatsioonide, -seltside ja -ühenduste toetajad ja kaasasutajad.

 

Suhtluses tervishoiutöötajatega käitume vastutustundlikult ning ettevõtlusele kohaldatavate seaduste ja muude määruste alusel, sealhulgas ravimiseaduse ja isikuandmete kaitse seaduste alusel, ning järgime head äritava ja Krka eetikakoodeksit.