Kõrvaltoimetest teatamine

  1. Kõrvaltoimetest teatamine

  2. Soovime juhtida teie tähelepanu sellele, et teatades Krka Eesti filiaalile kõrvaltoimest jagate oma isikuandmeid, mida oleme vastavalt ravimeid reguleerivatele õigusaktidele kohustatud töötlema ja alaliselt säilitama. Teie isikuandmeid kasutatakse üksnes toote ohutusega seonduva järelevalve, analüüsi ja aruandluse eesmärgil. Täiendavat teavet isikuandmete kaitse kohta leiate siit.