Töötamine Krkas

Krkas väärtustatakse teadmisi ja edendatakse loomingulisust. Oleme maailma üks juhtivaid geneeriliste ravimite tootjaid. Pakume oma töötajatele häid töötingimusi ja võimalusi enesearenguks. Kvaliteet on osa Krka olemusest ja loomingulisus on meie eluviis.

Miks töötada Krkas?

Krka ettevõtte tulemuslikkus põhineb selle töötajate pühendumusel ja teadmistel. Krka on võtnud endale ülesandeks palgata, motiveerida ja tööl hoida pühendunud ja võimekaid töötajaid ning luua rahvusvaheline ettevõttekultuur.

Teame, et ärikeskkonnas, kus ainsaks konstandiks on muutlikkus, on inimkapital muutunud põhiliseks konkurentsieelise allikaks.

Meie pikaajalise, süstemaatilise töö ja töötajatesse investeerimise edu kinnitavad mitmed auhinnad ja autasud, mida on saanud Krka ettevõte Sloveenias ja selle tütarettevõtted üle maailma.

Oleme mitmeid aastaid võitnud TOP 10 Juhatustreeningu auhinna süsteemaatilise teadmistesseinvesteerimise eest.