Krka ärieetika koodeks

Krka ärieetika koodeks moodustab kõigi teiste Krka ettevõttesiseste reeglite aluse.

Selles on sätestatud Krka eetilise tegevuse, hea äritava ja tegutsemisstandardite põhimõtted ja reeglid, mis on siduvad kõigile Krka Groupi töötajatele. See toimib töö oodatava, vastutustundliku ja eetilise teostamise juhise ja raamistikuna, mille alusel peab meie tegevus ja ettevõtlus vastama alati määrustele, üldistele soovitusele, standarditele, poliitikale, ettevõttesisestele standarditele ja headele äritavadele.

Eeldame, et meie tarnijad ja Krka teised äripartnerid ning tütarettevõtted tutvuvad meie ärieetika koodeksiga ja järgivad seda kõigis Krka’ga teostatavates äritegevustes.

Krka ärieetika koodeks on viimati üle vaadatud jaanuaris 2023.